Jsem Alice Pušťa Tvarůžková

Mou cestou je terapeutická jóga, která respektuje možnosti, stav a individualitu jednotlivce a snaží se ho vést a rozvíjet zdravě a harmonicky. 

Dbám na správné držení těla během praxe, aby se nepřetěžovalo, ale naopak se vytvářely zdravé pohybové návyky, které jsou vhodnou prevencí bolesti zad a kloubů. 

Druhou důležitou složkou jógy je pro mě stav mysli během praxe – tedy odtažení smyslů (prátjáhára), koncentrace (dhárana) a meditace (dhjána). Čím více se ponoříme do přítomného okamžiku, čím více budeme vědomí ve svém těle i mysli, o to větší benefit z jógové praxe získáme. Praxi vědomé přítomnosti pak dokážeme přenést i do každodenních činností.

Hlubokými kořeny inspirace jsou pro mě hathajoga, asthanga vinyasa joga, Iyengar joga a současné fyzioterapeutické poznatky (vývojová kineziologie a spirální dynamika). 

Často ale říkám, že jóga je jen jedna a to ta, co usiluje o  sjednocení se sebou samým a veškerenstvem.

Jóga mě vede ke zkoumání hlubin a principů obsažených nejen v lidském těle, ale i v naší mysli. Pokud se jakéhokoli principu či zákonu dotkneme, ladí ve všech rovinách. Fyzické, emocionální, mentální i energetické. Učit druhé pro mě znamená předávat to, co objevuji, zažívám, čeho se dotýkám. 

Nemůžeme učit nic jiného než to, kým jsme.  Jsem vděčná za to, že existují ti, kteří přijímají to, co jim v pokoře z hloubi sebe sama nabízím. Jsem vděčná za všechny ty krásné přítomné okamžiky zažité s vámi. Za smích, radost a spontánnost při našich setkáních. Namasté.

Děkuji také svým učitelům, kteří mě inspirují na mojí cestě – Mílovi Matouškovi, Jirkovi Čumpelíkovi, Marcele Mikešové, Kamile Neumannové a Lence Oravcové. 

A také vám, se kterými se potkávám na svých lekcích, neboť mě učíte, inspirujete a posouváte vpřed.

nejdůležitější studium :

 • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Palestra Praha 2004
 • Instruktor power jógy, Power yoga academy, Praha 2011
 • Instruktor jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, Hlavice 2017
 • 2 roky studia programu Jóga a jógová terapie, FTVS Praha 2018
 • Hormonální jóga podle Dinah Rodrigues – Berlín 2016
 • DNS sportovní kurz I  Praha 2021 
 • DNS sportovní kurz II Praha 2023
 

spolupráce :

 • Improve academy – vedení , odborná garance a koncept kurzu pro instruktory jogy, Brno od roku 2018
 • Groofy – vedené taneční lekce pro odborné fyzioterapeutické semináře, Brno od roku 2018
 • Kreativní terapeutický tanec – vedené lekce pro výcvikový kurz Brno
 

další studium:

 • workshop Pánevní dno Groofy  2018 
 • kurz Taneční výchova pod vedením Milana a Zuny Kozánkových 2004 – 2006
 • Vědomé tělo – základy Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals – Praha 2013 – 2014
 • kurz Shiatsu Do pod vedením Libora Rožnovjaka 2005 – 2006
 • masér pro sportovní a rekondiční masáže – Brno 2002
 • 1.stupeň Reiki 1997
 • 2.stupeň Reiki 2000
 

Poslechněte si rozhovor Jany Kobylinské se mnou v českém rozhlase Brno. „Cvičitelka jógy, choreografka a tanečnice o tom, jaká byla její cesta od divadla k hormonální józe a co dělat když nás něco bolí.“