Jóga

Mou cestou je terapeutická jóga, která respektuje možnosti, stav a individualitu jednotlivce a snaží se ho vést a rozvíjet zdravě a harmonicky. Dbám na správné držení těla během praxe, aby se nepřetěžovalo, ale naopak se vytvářely zdravé pohybové návyky, které jsou vhodnou prevencí bolesti zad a kloubů. Druhou důležitou složkou jógy je pro mě stav mysli během praxe – tedy odtažení smyslů (prátjáhára), koncentrace (dhárana) a meditace (dhjána). Čím více se ponoříme do přítomného okamžiku, čím více budeme vědomí ve svém těle i mysli, o to větší benefit z jógové praxe získáme. Praxi vědomé přítomnosti pak dokážeme přenést i do každodenních činností.

Hlubokými kořeny inspirace jsou pro mě hathajoga, asthanga vinyasa joga, Iyengar joga a současné fyzioterapeutické poznatky (vývojová kineziologie a spirální dynamika). Často ale říkám, že jóga je jen jedna a to ta, co usiluje o  sjednocení se sebou samým a veškerenstvem.

„Jóga s Pušťou mi učarovala. Spojuje pro mě fyzioterapii a jógu. Z obojího si přitom bere to nejlepší: vývojovou posturální kinesiologii, práci s chodidlem a dechem. Dává prostor pro vnímání těla. Díky této zpětné vazbě cvičení vede ke změnám svalového napětí, držení těla a způsobu pohybu v každodenním životě. Teprve tím se cvičení stává smysluplným a pomáhá proti bolestem a předčasnému opotřebení pohybového aparátu. Alice – Pušťa motivuje vysokými nároky, přitom jsou její lekce přirozeně lidské a plné humoru. Její trefné pokyny vyvolávají přesně tu představu, která se otiskne do těla, aby poloha či pohyb byly provedeny do detailu správně. Zdárně šíří praxi svého učitele Dr. Čumpelíka.“

MUDr. Veronika Piňosová, rehabilitační lékařka, nemocnice Milosrdných bratří Brno

Jóga mě vede ke zkoumání hlubin a principů obsažených nejen v lidském těle, ale i v naší mysli. Pokud se jakéhokoli principu či zákonu dotkneme, ladí ve všech rovinách. Učit druhé pro mě znamená předávat to, co objevuji, zažívám, čeho se dotýkám. Nemůžeme učit nic jiného než to, kým jsme.  Jsem vděčná za to, že existují ti, kteří přijímají to, co jim v pokoře z hloubi sebe sama nabízím. Jsem vděčná za všechny ty krásné přítomné okamžiky zažité s vámi. Namasté.

Děkuji také svým učitelům, kteří mě inspirují na mojí cestě – Mílovi Matouškovi, Jirkovi Čumpelíkovi, Marcele Mikešové, Kamile Neumannové a Lence Oravcové. A také vám, se kterými se potkávám na svých lekcích, neboť mě učíte, inspirujete a posouváte vpřed.

nejdůležitější studium :

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Palestra Praha 2004

Instruktor power jógy, Power yoga academy, Praha 2011

Instruktor jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, Hlavice 2017

2 roky studia programu Jóga a jógová terapie, FTVS Praha 2018

spolupráce :

Improve academy – vedení a koncept kurzu pro instruktory jogy, Brno 2018

Groofy – vedené lekce pro odborné fyzioterapeutické semináře, Brno 2018

rozhovor :

https://brno.rozhlas.cz/host-apetytu-alice-tvaruzkova-8020378